BAGPlus

Hét adres voor pand en aanverwant

Productkenmerken

De BAGPlus is het BAG bestand verrijkt met een groot aantal aanvullende kenmerken van panden.

  • Niet alleen de pandgeometrie maar ook de functie, zoals woning of geen woning.
  • Pand en adresgegevens direct gekoppeld aan diverse andere databronnen zoals de wijk en buurtkaarten van het CBS.
  • Verschillende formaten mogelijk: Qlikview, Excel, CSV en webservices.
  • Tal van selecties mogelijk: landelijk, regionaal en gemeenteniveau.
  • Uiteraard is ook maatwerk mogelijk.

Meer weten? Download de factsheet.

Voordelen

Op basis van de gegevens die wij hebben toegevoegd zijn nieuwe inzichten te verkrijgen uit het BAG bestand. Andere voordelen zijn:

  • Eenvoudig te koppelen met andere databronnen.
  • Eén vast aanspreekpunt voor meerdere databronnen.
  • Altijd de meest actuele BAG-gegevens.
  • Niet alleen de data, maar ook een beschrijving van de inhoud en mogelijkheden.

Voorbeelden

Energielabels

Elke huisbezitter heeft inmiddels een energielabel ontvangen van de rijksoverheid. Dit energielabel is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de leeftijd van het object. Door de BAGPlus te koppelen aan het energielabel is het relatief eenvoudig om voor elk object in de BAG het energielabel grafisch weer te geven. Vervolgens zijn er allerlei ruimtelijke analyses mogelijk. Bijvoorbeeld wat is gelet op het energielabel de meeste groene wijk binnen een gemeente of omgekeerd.

In dit voorbeeld zijn de energielabels alleen gebaseerd op de leeftijd van het object.

Onderwijs

Een andere mogelijkheid van de BAGPlus is de koppeling bijvoorbeeld een lijst met adressen. In dit voorbeeld hebben we alle adresgegevens van scholen in Nederland gekoppeld aan de BAGPlus. De Dienst Uitvoering Onderwijs stelt adresgegevens van alle scholen beschikbaar in de vorm van Excel of CSV bestanden. Door deze te koppelen aan de BAGPlus kunt u ze bijvoorbeeld op een kaart visualiseren. Daarnaast is het mogelijk om na de koppeling met de BAGPlus ruimtelijke analyses uit te voeren.

Supermarkten

Begin 2017 heeft GISOD een supermarktkaart voor Nederland gemaakt. Deze kaart is onder meer geschikt voor gebruik in Geografische Informatie Systemen.

In totaal zijn bij deze inventarisatie 26 supermarktformules meegenomen. Naast de adresgegevens zijn de coördinaten, de supermarktformule en het segment waarbinnen de supermarkt zich bevindt, geregistreerd. Ook zijn de oppervlaktes volgens het BAG, waar mogelijk, in de supermarkt database opgenomen.

In de komende maanden zullen we deze kaart verder uitbreiden met andere formules. Op korte termijn komen daar alle bouwmarkt formules en drogisterij formules in Nederland bij.

Nieuwsbrief

GISOD publiceert regelmatig een nieuwsbrief over haar activiteiten en de mogelijke toepassingen van Open Data. Interesse gewekt? Schrijf je in!

Contact

Interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of bent u benieuwd naar hoe u BAGPlus kunt toepassen in uw organisatie? Neem contact op!